سخن روز
  • رسول خدا صلی الله علیه و اله: آنکس که به عهد و قول خود وفا نکند دین ندارد

درباره موسسه

تعدادی از نیکوکاران و خیرینی که سابقه حمایت از نیازمندان، به ويژه خانواده های زندانیان را دارند، به منظور نهادینه شدن و پایدار ماندن اینگونه فعالیتها و خدمات، این موسسه را که در امور خیریه و عام المنفعه فعال است تاسیس و راه اندازی نمودند. اعضاء هیأت امضاء و هیأت مدیره را افراد معتمد و با ایمانی تشکیل می دهند که علاوه بر کمک های مالی مستمر به مددجویان، عملا پیگیر مشکلات مددجویان و مسائل جاری موسسه نیز هستند.

در صورت تمایل خیرین و افراد نیکوکار به شناخت و آشنایی رو در رو با هیأت امناء و هیأت مدیره موسسه، این امکان برای آنان فراهم است.

یاور که هستی

:برخی از مددجویان موسسه

  • از همسر اول یک پسر 14 ساله دارد. بانویی 57 ساله دارای یک پسر نان آور خانه به دلیل بدهکاری زندانی است و همسرش از وی جدا شده و 2 نوه ها نزد مددجو زندگی می کنند. شوهر مددجو بیمار از کار افتاده، خود مددجو بیمار و نیازمند عمل جراحی روده، پسر دیگر مددجو که متولد سال 1364 است بیماری ام اس پیشرفته دارد که 

ادامه مطلب

 

 

دردهای من و درمان تو

درد های من و درمان تو

معجزه های کار نیک

  1. معجزه خداوند در لبخند کودک معلول

بنده جوانی هستم با مدرک کارشناسی که چند سال قبل در شهر شیراز جویای کار بودم. به دلیل اینکه نتوانستم شغل درآمدزایی دست و پا کنم، به توصیه یکی از دوستان تصمیم گرفتم بطور موقت با دریافت کمک هزینه اندک در یکی از خیریه های شیراز کار کنم. روزی بعد از برگشت از ماموریت پیگیری امور یک مددجوی معلول، در حیاط خیریه به طرف دفتر کارم می رفتم که نکته ای به خاطرم رسید که باید در گزارش درج کنم. لذا ایستادم تا یادداشتی بنویسم ناگهان چشمم به کودکی معلول افتاد که دست در دست مادرش ایستاده بود و با لبخندی به من نگاه می کرد. دلم لرزید و ناخودآگاه به طرفش رفتم تا دست نوازشی بر سرش بکشم. اولین قدم که برداشتم، ناگهان در پشت سرم درست جایی که یک لحظه پیش ایستاده بودم صدای برخورد جسمی سنگین با زمین را شنیدم و صدای فریاد افرادی که در حیاط ایستاده بودند. برگشتم و به محل برخورد جسم باز مین نگاه کردم ....

ادامه ماجرا

پیام های خیرین

پیامهای خیرین

اخبار
  • .
خیریه در شیراز-نیکوکاری

فعال در امور خیریه و حمایت از افراد و خانواده های محروم از سرپرست کارآمد و در معرض آسیب